Menu

Unknown Origin

O pochodzeniu słów

15 - Negatywny Pozytyw

unknownorigin


Pomimo mojej niezgody na niegodziwe anglo-saskie etymologie, staram się jednak myśleć ,że pożytek z nich może być taki , że trzeba wysilić mózgownicę i znaleźć na nie sposób. A wtety wszystko staje się jasne :

negative -
c. 1400, "expressing denial," from Old French negatif (13c.) and directly from Latin negativus "that which denies," from negat-, past participle stem of negare "deny, say no" (see deny). Meaning "expressing negation"
Pozwólcie że przetłumaczę - "say no" to - nie godzić się , czyli łaciński negativus to dość wierne przeinaczenie słowa "niegodziwiec" !
Positive -
..from Old French positif (13c.) and directly from Latin positivus "settled by agreement, positive" (opposed to naturalis "natural"), from positus, past participle of ponere "put, place" (see position (n.)).
Tu jest trochę zamieszania, bo "positio" to act or fact of placing, situation .. " a więc dosłownie zniekszałcone lekko "położyć" ( ł zanikło ),zatem nic wspólnego z pozytywem, a więc pożytkiem nie ma !
I taki z nich niegodziwy pożytek .

© Unknown Origin
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci